BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"of one's posts" — Słownik kolokacji angielskich

of one's posts kolokacja
Popularniejsza odmiana: of posts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś poczty
  1. of przyimek + post rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By return of post came an answer from my American.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo