"between posts" — Słownik kolokacji angielskich

between posts kolokacja
Popularniejsza odmiana: between the posts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między pocztami
  1. between przyimek + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The body did not return across the floor between the posts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo