"for the Washington Post" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: for the post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla Washington Post
  1. for przyimek + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was looking up the street, the wrong way for his post.

    Podobne kolokacje:

podobne do "for the Washington Post" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "for the Washington Post" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik