"with several posts" — Słownik kolokacji angielskich

with several posts kolokacja
Popularniejsza odmiana: with posts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z kilkoma pocztami
  1. with przyimek + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Yes, you hit the nail on the with the first post.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo