"Washington Post Company" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Washington Post Spółka
 1. post rzeczownik + company rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He is a former president of The Washington Post Company.

  Podobne kolokacje:
 2. Washington rzeczownik + company rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He is a former president of The Washington Post Company.

  Podobne kolokacje: