"from posts" — Słownik kolokacji angielskich

from posts kolokacja
Popularniejsza odmiana: from one's post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z poczt
  1. from przyimek + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He wanted me to step down from my post as music director.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo