KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"to one's posts" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "to one's posts" po angielsku

rzeczownik
 1. stanowisko, posada [COUNTABLE]
  a job
  Remember, you can lose your post as fast as you have gained it. (Pamiętaj, że możesz stracić swoją posadę tak szybko, jak ją zyskałeś.)
  I was offered a new position at the job. (Zaoferowano mi nowe stanowisko w pracy.)
  He seems much too young to hold such a post. (On zdaje się zbyt młody, aby zajmować takie stanowisko.)
  I'd like to offer you a post in the government. (Chciałbym zaproponować ci posadę w rządzie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wysyłać (pocztą) [TRANSITIVE]
  I should post this letter as soon as possible. (Powinienem wysłać ten list tak szybko, jak to możliwe.)
  I mailed the letter you gave me this morning. (Wysłałem list, który mi dałeś dzisiaj rano.)
  Did you post the documents as I asked you? (Czy wysłałeś pocztą dokumenty, tak jak cię prosiłem?)
  link synonim: post off

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. poczta (system pocztowy) [SINGULAR]
  I prefer to send this package by courier rather than by post. (Wolę wysłać tę paczkę kurierem niż pocztą.)
 2. poczta (listy, korespondencja pocztowa) [UNCOUNTABLE]
  The post for you, m'lady. (Milady, poczta do pani.)
  Is there any post for me? (Czy jest dla mnie jakaś poczta?)
  Did you remember to check the mail? (Pamiętałeś żeby sprawdzić pocztę?)
  Is there any mail for me? (Czy jest do mnie jakaś poczta?)
  I have to stay home today because I'm waiting for mail. (Muszę dziś zostać w domu, bo czekam na pocztę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

At the gate post the fence Now publish or preview your post ...
rzeczownik
 1. słup, słupek (np. część płotu) [COUNTABLE]
  There is a speaker box on a post. (Na słupie wisi głośnik.)
  He ran into the post. (On wjechał na słupek.)
  zobacz także: column, pillar
 2. słupek (część bramki) [COUNTABLE]
  The ball bounced off the post. (Piłka odbiła się od słupka.)
  The ball should not touch the post. (Piłka nie powinna dotknąć słupka.)
 3. posterunek (np. na granicy państwowej), punkt (np. obserwacyjny) [COUNTABLE]
  He had to go down and find a hiding place, a kind of observation post. (On musiał zejść i znaleźć kryjówkę, coś w rodzaju punktu obserwacyjnego.)
  The post was a brick-built building. (Posterunek był ceglanym budynkiem.)
 4. post (wiadomość na grupie dyskusyjnej) [COUNTABLE]
  I've read some posts on the forum saying that this place is worth visiting. (Czytałam posty na forum o tym, że to miejsce jest warte zwiedzenia.)
  I wrote a post about my problem and I got some good advice. (Napisałem post o moim problemie i dostałem trochę dobrych rad.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. delegować (do jednostki) [TRANSITIVE]
  I was posted to an infantry regiment in 2000. (Oddelegowano mnie do pułku piechoty w 2000 roku.)
 2. wystawiać (np. strażnika na posterunek) [TRANSITIVE]
  He decided to post guards and give them very strict orders. (On zdecydował się wystawić strażników i wydać im ścisłe polecenia.)
  They've posted him here to guard the local camp and he doesn't seem to like it. (Wystawili go tu celem pilnowania tutejszego obozowiska, ale to zdaje się mu nie podobać.)
 3. ogłaszać, publikować (w formie obwieszczenia) American English [TRANSITIVE]
  I want to post my article. (Chcę opublikować mój artykuł.)
 4. umieszczać (np. coś na stronie internetowej) [TRANSITIVE]
  I posted the advertisement on our website. (Umieściłem ogłoszenie na naszej stronie internetowej.)
  You should post this photo on your website, it's beautiful. (Powinieneś umieścić to zdjęcie na swojej stronie internetowej, jest piękne.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. rozlepiać, wywieszać
  Our dog is missing, we must post his pictures in the neighbourhood. (Nasz pies zaginął, musimy rozlepiać jego zdjęcia w okolicy.)
  Someone has to post our posters. (Ktoś musi rozlepić nasze plakaty.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zaksięgować [TRANSITIVE]
  Did you post the last expense? (Zaksięgowałaś ostatni wydatek?)
  When will the bank post my money? (Kiedy bank zaksięguje moje pieniądze?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"to one's posts" — Słownik kolokacji angielskich

to one's posts kolokacja
Popularniejsza odmiana: to the post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aby czyjś poczty
 1. to przyimek + post rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  He went to the next post and began his work.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo