"moment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

moment rzeczownik

rzeczownik + moment
Kolokacji: 45
moment of one's life • opening moment • moment of one's career • moment of one's birth • moment of silence • moment of triumph • ...
moment + rzeczownik
Kolokacji: 5
moment magnitude scale • moment magnitude • moment pass • moment Jones • moment arm
moment + czasownik
Kolokacji: 99
moment passes • moment occurs • moment arrives • moment comes • moment goes • moment looking • moment says • ...
czasownik + moment
Kolokacji: 114
study for a moment • regard for a moment • put for the moment • seize the moment • choose this moment • take a moment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
1. regard for a moment = weź pod uwagę na moment regard for a moment
2. recall the moment = przypomnij sobie moment recall the moment
  • He could still remember the moment when he'd killed his father.
  • Trying to remember the moment when he'd first become aware of her.
  • No mind can remember the moment of its coming into existence.
  • It was, I remember, the most wonderful moment of my life.
  • She tried to remember the moment of contact between her hand and the ring.
  • Remember the moment when the betrayal is made, and ask no questions.
  • I remember the moment when you decided to believe me.
  • Everyone can remember the moment when they quit the planet.
  • I remember the moment when the penny dropped, all too well.
  • Try to remember the moment you knew it was a boy.
4. think a moment = myśleć moment think a moment
5. see the moment = zobacz moment see the moment
6. know the moment = znaj moment know the moment
7. consider a moment = uważaj moment consider a moment
8. call the moment = zadzwoń do momentu call the moment
9. call at the moment = zadzwoń w tej chwili call at the moment
11. think for a moment = pomyśl chwilę think for a moment
12. evoke moments = przywołaj momenty evoke moments
(5) enjoy, share, use, waste
Kolokacji: 4
(6) spend, pass, rub
Kolokacji: 5
(8) look, watch, wait
Kolokacji: 4
(10) excuse, press, fight
Kolokacji: 3
(12) glare, stare
Kolokacji: 2
(14) lose, forget, fail, drop, miss
Kolokacji: 5
(15) include, let, feature
Kolokacji: 3
(16) need, bow, ask
Kolokacji: 3
(17) pause, hesitate
Kolokacji: 2
(18) achieve, hit, walk
Kolokacji: 3
(19) escape, emerge
Kolokacji: 2
przymiotnik + moment
Kolokacji: 419
long moment • brief moment • final moment • critical moment • crucial moment • memorable moment • rare moment • ...
przyimek + moment
Kolokacji: 25
within moments • during moments • that moment • through moments • with moments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.