"think for a moment" — Słownik kolokacji angielskich

think for a moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomyśl chwilę
  1. think czasownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She thought for just a moment, then made up her mind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo