BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"put for the moment" — Słownik kolokacji angielskich

put for the moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): połóż na razie
  1. put czasownik + moment rzeczownik
    Silna kolokacja

    She can't put her hand on him for the moment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo