"put for the moment" — Słownik kolokacji angielskich

put for the moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): połóż na razie
  1. put czasownik + moment rzeczownik
    Silna kolokacja

    She can't put her hand on him for the moment.

    Podobne kolokacje:

podobne do "put for the moment" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "put for the moment" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik