"moment of confusion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment zamieszania
  1. confusion rzeczownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There was a moment of trouble and confusion in the assembly.

    Podobne kolokacje: