"opening moment" — Słownik kolokacji angielskich

opening moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment otwarcia
  1. opening rzeczownik + moment rzeczownik
    Silna kolokacja

    It was said that he could take down a dozen men in the opening moments of a fray.

    Podobne kolokacje: