"moment of one's career" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment z czyjś kariera
  1. career rzeczownik + moment rzeczownik
    Silna kolokacja

    He later called it "the greatest moment of my career."

    Podobne kolokacje: