"call the moment" — Słownik kolokacji angielskich

call the moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zadzwoń do momentu
  1. call czasownik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He also called the walk the biggest and most emotional moment of his career to that point.

    Podobne kolokacje: