"waking moment" — Słownik kolokacji angielskich

waking moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment stanu czuwania
  1. waking rzeczownik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Just because you use people every waking moment of your life doesn't mean everyone else does."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo