KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"about the moment" — Słownik kolokacji angielskich

about the moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około momentu
  1. about przyimek + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The relationship between the two countries really is about moments.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo