"within moments" — Słownik kolokacji angielskich

within moments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w momentach
  1. within przyimek + moment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Within short moments we were ready for the road again.

    Podobne kolokacje: