"through moments" — Słownik kolokacji angielskich

through moments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do momentów
  1. through przyimek + moment rzeczownik
    Silna kolokacja

    She has coached many of her students through dark moments.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo