"moment stretches" — Słownik kolokacji angielskich

moment stretches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment rozciąga
  1. moment rzeczownik + stretch czasownik
    Luźna kolokacja

    Then we were silent for a few moments, the line open between us, stretching two thousand miles.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo