"by moment" — Słownik kolokacji angielskich

by moment kolokacja
Popularniejsza odmiana: by the moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przed momentem
  1. by przyimek + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    However, his other problem was growing greater by the moment.

    Podobne kolokacje: