BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"moment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

moment rzeczownik

rzeczownik + moment
Kolokacji: 45
moment of one's life • opening moment • moment of one's career • moment of one's birth • moment of silence • moment of triumph • ...
moment + rzeczownik
Kolokacji: 5
moment magnitude scale • moment magnitude • moment pass • moment Jones • moment arm
moment + czasownik
Kolokacji: 99
moment passes • moment occurs • moment arrives • moment comes • moment goes • moment looking • moment says • ...
czasownik + moment
Kolokacji: 114
study for a moment • regard for a moment • put for the moment • seize the moment • choose this moment • take a moment • ...
przymiotnik + moment
Kolokacji: 419
long moment • brief moment • final moment • critical moment • crucial moment • memorable moment • rare moment • ...
przyimek + moment
Kolokacji: 25
within moments • during moments • that moment • through moments • with moments • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. within moments = w momentach within moments
3. that moment = ten moment that moment
4. through moments = do momentów through moments
12. of the moment = mający w danej chwili największe znaczenie of the moment
15. by the moment = przed momentem by the moment
  • However, his other problem was growing greater by the moment.
  • This seems to be a larger place by the moment.
  • The pain from her arm was getting greater by the moment.
  • But the feeling that she must hold the key to the situation had been growing stronger by the moment.
  • If he survived; which seemed less likely by the moment.
  • The rain was coming on more heavily by the moment.
  • They'd been running ever since, with the size of the hunting force growing larger by the moment.
  • I could tell he was liking me better by the moment.
  • But for the rest of the station, he grew more worried by the moment.
  • This situation was spinning further out of control by the moment.
18. despite moments = pomimo momentów despite moments

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.