"moment unfolds" — Słownik kolokacji angielskich

moment unfolds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment rozkłada
  1. moment rzeczownik + unfold czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A moment later the alien unfolded its legs and again faced Archer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo