"supreme moment" — Słownik kolokacji angielskich

supreme moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najwyższy moment
  1. supreme przymiotnik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But nothing could really distract him at this supreme moment.

    Podobne kolokacje: