BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"despite moments" — Słownik kolokacji angielskich

despite moments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomimo momentów
  1. despite przyimek + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Nor, despite some honorable attempts and fine moments, did it inspire satisfaction afterward.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo