"evoke moments" — Słownik kolokacji angielskich

evoke moments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przywołaj momenty
  1. evoke czasownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With its intentionally rough-hewn cuts, it is a journal, with hand-typed titles interspersed throughout that skitter past like lightning flashes and are meant to evoke moments.

powered by  eTutor logo