"moment of hesitation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwila wahania
  1. hesitation rzeczownik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There was a moment of hesitation before the response came.

    Podobne kolokacje: