"because the moment" — Słownik kolokacji angielskich

because the moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponieważ moment
  1. because przyimek + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Because the moment our man makes a wrong move, I'll take him out!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo