MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"moment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

moment rzeczownik

rzeczownik + moment
Kolokacji: 45
moment of one's life • opening moment • moment of one's career • moment of one's birth • moment of silence • moment of triumph • ...
moment + rzeczownik
Kolokacji: 5
moment magnitude scale • moment magnitude • moment pass • moment Jones • moment arm
moment + czasownik
Kolokacji: 99
moment passes • moment occurs • moment arrives • moment comes • moment goes • moment looking • moment says • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
3. moment makes = moment robi moment makes
4. moment stands = moment stoi moment stands
5. moment gets = moment dostaje moment gets
6. moment moves = moment rusza się moment moves
7. moment draws = moment rysuje moment draws
8. moment reaches = moment dochodzi moment reaches
9. moment strikes = strajki momentu moment strikes
10. moment leads = moment prowadzi moment leads
11. moment spends = moment wydaje moment spends
12. moment puts = moment kładzie moment puts
13. moment touches = dotknięcie momentu moment touches
14. moment runs = moment biegnie moment runs
15. moment sits = moment siada moment sits
16. moment precedes = moment poprzedza moment precedes
17. moment walks = moment chodzi moment walks
(8) leave, include, let, allow
Kolokacji: 4
(10) approach, wait, close
Kolokacji: 3
(12) slip, lose, forget
Kolokacji: 3
(13) return, reappear
Kolokacji: 2
(15) listen, savor
Kolokacji: 2
czasownik + moment
Kolokacji: 114
study for a moment • regard for a moment • put for the moment • seize the moment • choose this moment • take a moment • ...
przymiotnik + moment
Kolokacji: 419
long moment • brief moment • final moment • critical moment • crucial moment • memorable moment • rare moment • ...
przyimek + moment
Kolokacji: 25
within moments • during moments • that moment • through moments • with moments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.