"put for a moment" — Słownik kolokacji angielskich

put for a moment kolokacja
Popularniejsza odmiana: put for the moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): połóż na moment
  1. put czasownik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She can't put her hand on him for the moment.

    Podobne kolokacje: