ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"moment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

moment rzeczownik

rzeczownik + moment
Kolokacji: 45
moment of one's life • opening moment • moment of one's career • moment of one's birth • moment of silence • moment of triumph • ...
moment + rzeczownik
Kolokacji: 5
moment magnitude scale • moment magnitude • moment pass • moment Jones • moment arm
moment + czasownik
Kolokacji: 99
moment passes • moment occurs • moment arrives • moment comes • moment goes • moment looking • moment says • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. moment occurs = moment następuje moment occurs
2. moment goes = moment idzie moment goes
3. moment turns = moment obraca się moment turns
4. moment gives = moment daje moment gives
5. moment happens = moment zdarza się moment happens
6. moment opens = świeże powietrza momentu moment opens
7. moment stretches = moment rozciąga moment stretches
8. moment breaks = moment rozbija moment breaks
9. moment grows = moment rośnie moment grows
10. moment arises = moment powstaje moment arises
11. moment becomes = moment staje się moment becomes
12. moment unfolds = moment rozkłada moment unfolds
13. moment emerges = moment objawia się moment emerges
(8) leave, include, let, allow
Kolokacji: 4
(10) approach, wait, close
Kolokacji: 3
(12) slip, lose, forget
Kolokacji: 3
(13) return, reappear
Kolokacji: 2
(15) listen, savor
Kolokacji: 2
czasownik + moment
Kolokacji: 114
study for a moment • regard for a moment • put for the moment • seize the moment • choose this moment • take a moment • ...
przymiotnik + moment
Kolokacji: 419
long moment • brief moment • final moment • critical moment • crucial moment • memorable moment • rare moment • ...
przyimek + moment
Kolokacji: 25
within moments • during moments • that moment • through moments • with moments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.