"moment pass" — Słownik kolokacji angielskich

moment pass kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przepustka momentu
  1. moment rzeczownik + pass rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He added, "Something stirred among the leaders themselves and they decided that they should not let this moment pass."

    Podobne kolokacje: