"recall the moment" — Słownik kolokacji angielskich

recall the moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypomnij sobie moment
  1. recall czasownik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I can recall the moment as if it happened yesterday.