KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"moment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

moment rzeczownik

rzeczownik + moment
Kolokacji: 45
moment of one's life • opening moment • moment of one's career • moment of one's birth • moment of silence • moment of triumph • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. opening moment = moment otwarcia opening moment
2. waking moment = moment stanu czuwania waking moment
  • There was a moment of hesitation before the response came.
  • There was a moment of hesitation, and then its door slid open.
  • There was a moment of hesitation when she seemed about to speak.
  • After a few moments of hesitation, she opened the door.
  • When we came to a full stop there was a moment of hesitation.
  • After a moment of hesitation she asked, "How did you know?"
  • She started toward the door and after a moment of hesitation I followed.
  • The moment of hesitation stretched out, and then it became something else.
  • After a few moments of hesitation, the young woman asked about money.
  • And in that moment of hesitation, Alex made his move.
4. moment of confusion = moment zamieszania moment of confusion
(4) silence, panic, inertia
Kolokacji: 3
(5) triumph, glory, joy
Kolokacji: 3
(7) dipole, TV, television
Kolokacji: 3
(8) crisis, milestone, watershed
Kolokacji: 3
(9) Kodak, quadrupole, standout
Kolokacji: 3
(10) Movie, episode, throwaway
Kolokacji: 3
moment + rzeczownik
Kolokacji: 5
moment magnitude scale • moment magnitude • moment pass • moment Jones • moment arm
moment + czasownik
Kolokacji: 99
moment passes • moment occurs • moment arrives • moment comes • moment goes • moment looking • moment says • ...
czasownik + moment
Kolokacji: 114
study for a moment • regard for a moment • put for the moment • seize the moment • choose this moment • take a moment • ...
przymiotnik + moment
Kolokacji: 419
long moment • brief moment • final moment • critical moment • crucial moment • memorable moment • rare moment • ...
przyimek + moment
Kolokacji: 25
within moments • during moments • that moment • through moments • with moments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.