"between moments" — Słownik kolokacji angielskich

between moments kolokacja
Popularniejsza odmiana: between the moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między momentami
  1. between przyimek + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Any time between the current moment and forever would have been much too soon to suit him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo