"between the moment" — Słownik kolokacji angielskich

between the moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między momentem
  1. between przyimek + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Any time between the current moment and forever would have been much too soon to suit him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo