"since the moment" — Słownik kolokacji angielskich

since the moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od momentu
  1. since przyimek + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But ever since that moment, things had been going all his way.

    Podobne kolokacje: