"out the moment" — Słownik kolokacji angielskich

out the moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na zewnątrz moment
  1. out przyimek + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He had completely blanked it out the moment the captain entered.

    Podobne kolokacje: