"climactic moment" — Słownik kolokacji angielskich

climactic moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kulminacyjny moment
  1. climactic przymiotnik + moment rzeczownik
    Silna kolokacja

    The climactic moment comes when guests sample Coke products from around the world.

    Podobne kolokacje: