"about moments" — Słownik kolokacji angielskich

about moments kolokacja
Popularniejsza odmiana: about the moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około momentów
  1. about przyimek + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The relationship between the two countries really is about moments.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo