KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"think a moment" — Słownik kolokacji angielskich

think a moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): myśleć moment
  1. think czasownik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She thought a moment about what his reaction would be.

powered by  eTutor logo