PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"think tanks" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "think tanks" po angielsku

rzeczownik
  1. grupa ekspertów, think tank (organizacja pozarządowa zajmująca się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych)
    I engaged my think tank to help me come up with a statement. (Uruchomiłem moją grupę ekspertów, aby pomogła mi z wymyśleniem oświadczenia.)
    He is not that eloquent himself, but he has a really good think tank. (On sam wcale nie jest zbyt elokwentny, ale ma naprawdę dobrą grupę ekspertów.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"think tanks" — Słownik kolokacji angielskich

think tanks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): myśleć zbiorniki
  1. think czasownik + tank rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Several of them were from the foreign policy think tanks.