PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"destroy several tanks" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zniszcz kilka zbiorników
  1. destroy czasownik + tank rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Just before his death he had destroyed three tanks by himself.