"destroy documents" — Słownik kolokacji angielskich

destroy documents kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zniszcz dokumenty
  1. destroy czasownik + document rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Soon, top Andersen executives learned of the huge effort to destroy documents.