"call at the moment" — Słownik kolokacji angielskich

call at the moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zadzwoń w tej chwili
  1. call czasownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "There are no plans for voice calls at the moment but we will listen to feedback from passengers," he added.

    Podobne kolokacje: