"moment grows" — Słownik kolokacji angielskich

moment grows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment rośnie
  1. moment rzeczownik + grow czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Every moment her light was growing fainter; and he knew that if it went out she would be no more.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo