"moment opens" — Słownik kolokacji angielskich

moment opens kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świeże powietrza momentu
  1. moment rzeczownik + open czasownik
    Luźna kolokacja

    A moment later the door to his office opened and through it walked the woman he had seen in the waiting room earlier.

    Podobne kolokacje: