"moment arises" — Słownik kolokacji angielskich

moment arises kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment powstaje
  1. moment rzeczownik + arise czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The moment of opportunity would arise when he bent down to lay the injured girl on the stoop.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo