"to one's moment" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "to one's moment" po angielsku

rzeczownik
 1. moment, chwila [COUNTABLE]
  Just a moment, please. (Chwileczkę, proszę.)
  No one spoke for a moment or two. (Nikt nic nie mówił przez chwilę lub dwie.)
  She had arrived a moment before. (Ona przybyła chwilę wcześniej.)
 2. moment, chwila (punkt w czasie) [COUNTABLE]
  This is the moment that I will remember for the rest of my life. (To jest moment, który będę pamiętał do końca mojego życia.)
  We don't have any problems at the moment. (W tym momencie nie mamy żadnych problemów.)
 3. moment, chwila (krótki czas) [COUNTABLE]
  For a moment I thought that you are the thief. (Przez chwilę myślałem, że to ty jesteś złodziejem.)
  I saw her for only a moment. (Widziałem ją tylko przez chwilę.)
 4. moment, możliwość [COUNTABLE]
  It's your moment to say what you think about me. (To twoja możliwość, żeby powiedzieć, co o mnie myślisz.)
  Don't waste the moment - go and talk to her. (Nie zmarnuj tego momentu - idź i z nią porozmawiaj.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"to one's moment" — Słownik kolokacji angielskich

to one's moment kolokacja
Popularniejsza odmiana: to the moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aby czyjś moment
 1. to przyimek + moment rzeczownik
  Luźna kolokacja

  And I called also my own attention to the moment.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo