"moment gives" — Słownik kolokacji angielskich

moment gives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment daje
  1. moment rzeczownik + give czasownik
    Zwykła kolokacja

    Those moments, too, gave them a chance to find out what was up.

    Podobne kolokacje: