"crowning moment" — Słownik kolokacji angielskich

crowning moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment koronacji
  1. crowning przymiotnik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But the crowning moment came at the end of the meal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo